کارگاه مدیران مناطق آموزش و پرورش تهران

 

 

کارگاه مدیران مناطق آموزش و پرورش تهران

شرکت اندیشه جستار پویا با همکاری پژوهشکده علوم شناختی کارگاهی با عنوان ((اصول یادگیری بر مبنای مطالعات ذهن، مغز، تربیت)) در سه جلسه چهار ساعته برای مدیران مناطق آموزش و پرورش تهران برگزار کرد. در این کارگاه که آقای حدادی معاون پژوهش و برنامه ریزی نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران و جمعی از مدیران و معاونان اداره کل و مناطق آموزش و پرورش تهران حضور داشتند درباره اصول یادگیری براساس شواهد علمی به طور مختصر گفتگو شد و شرکت کنندگان تلاش کردند براساس چهار اصل کلی و زیرمجموعه های آن راهکارهای عملی در حوزه اقدامات خود ارائه کنند تا امکان پیاده سازی این اصول در مدارس و کلاس های درس فراهم گردد.


محصولات

مرکز آموزش

خدمات