کارگاه ((پروژه های یادگیری)) در قالب مدرسه تابستانه پژوهشکده علوم شناختی

کارگاه ((پروژه های یادگیری )) در قالب مدرسه تابستانه پژوهشکده علوم شناختی

شرکت اندیشه جستار پویا در قالب مدرسه تابستانه پژوهشکده علوم شناختی کارگاهی را با عنوان ((پروژه های یادگیری)) در تاریخ 27 تیرماه برگزار کرد. شرکت کنندگان این کارگاه که جمعی از معلمان و مدیران مدارس کل کشور بودند، طی درگیر شدن در اجرای یک پروژه با یادگیری پروژه محور و تلفیقی، ویژگی ها و چالش های آن آشنا شدند و درباره فرایند اجرای یک پروژه و ایجاد فرصت های مختلف یادگیری در آن تامل کردند.


محصولات

مرکز آموزش

خدمات