کتاب پرورش مهارت های تفکر منتشر شد.

 

در این کتاب الگوی مهارت های تفکر و زیر مهارت های آن با جزئیات و مثال های واقعی توضیح داده شده است تا مربیان با تسلط بر هر یک از این مهارت ها، توانایی تولید ایده ها و فعالیت هایی در این حوزه ها را به دست آورد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

 


محصولات

مرکز آموزش

خدمات