فعالیت‌های تلفیقی دوره دبستان

در این مجموعه موضوعات مختلف درسی در حوزه‌های ریاضی، علوم، خواندن و نوشتن در ارتباطی منطقی با یکدیگر قرار می‌گیرند تا فرصت یادگیری تلفیقی برای دانش‌آموزان ایجاد شود.


محصولات

مرکز آموزش

خدمات