مهارت‌های تفکر

در این مجموعه تکالیفی بر اساس برنامه درسی دبستان طراحی می‌شود که هدف آن‌ها به‌ کارگیری مهارت‌های تفکر از جمله پردازش اطلاعات، استدلال، پژوهش، تفکر خلاق و تفکر انتقادی است.

 


محصولات

مرکز آموزش

خدمات