پرورش مهارت های تفکر (جلد دوم)

پرورش مهارت های تفکر (جلد دوم)
zoom بزرگنمایی تصویر

این کتاب شامل 12 فعالیت است که میان حوزه های یادگیری و مهارت های تفکر پیوند برقرار کرده است. همان گونه که اشاره گردید هدف کلی فعالیت ها تقویت و توسعه مهارت های فکری کودکان در پیوند با مفاهیم حوزه های یادگیری است. در این طرح اهداف تفکری نسبت به اهداف آموزشی از الویت بیشتری برخورداند، بنابراین، از مربیان و والدین عزیز انتظار می رود در اجرای فعالیت ها، به ظرفیت های شناختی و مهارت های فکری کودکان توجه داشته باشند.

قیمت: 160000 ریال

برای خرید کتاب می توانید با ما تماس بگیرید.

قیمت: 160,000 ریال
مقدار: 
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH

محصولات

مرکز آموزش

خدمات